Wednesday, April 27

Var inte så glad. Ljuset i tunneln kan vara ett tåg - Frederich Nietzsche

No comments: